Chủ trì và phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Đỗ Văn Trường – Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính cho biết, hoạt động phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố là một trong những hoạt động luôn được quan tâm bởi các nhà làm luật, chính sách và các cơ quan thực thi.

Tầm quan trọng của hoạt động phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố là không thể phủ nhận trong việc làm minh bạch tài chính, trong sạch hệ thống tài chính, cũng như góp phần làm giảm các loại hình tội phạm khác trong xã hội như buôn lậu, buôn người, ma tuý, tham nhũng…

Ông Đỗ Văn Trường – Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (Bộ Tài chính) phát biểu tại Hội thảo.
Ông Đỗ Văn Trường – Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (Bộ Tài chính) phát biểu tại Hội thảo.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, các giao dịch xuyên biên giới ngày càng phát triển, và đây cũng là xu thế không thể đảo ngược trong tiến trình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Đứng trước thách thức này, việc thực thi pháp luật liên quan đến hoạt động phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt càng phải hiệu quả và chặt chẽ.

“Điều này đòi hỏi không chỉ khung pháp luật cần phải được hoàn thiện mà hoạt động tuân thủ pháp luật của các cá nhân, tổ chức và các cơ quan thi hành cần phải được thực hiện một cách hiệu quả hơn”, ông Đỗ Văn Trường nhận định.

Theo ông Nhữ Trọng Bách – Phó Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Trưởng ban chỉ đạo Hội thảo quốc gia cho biết, hội thảo này là hoạt động khoa học thường niên của Nhà trường trong các năm qua. Với quan điểm đào tạo bồi dưỡng phải gắn liền với nghiên cứu khoa học ứng dụng, việc tổ chức hội thảo quốc gia rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với các sản phẩm tài chính toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay.

Ông Nhữ Trọng Bách - Phó Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính cho rằng, hoạt động rửa tiền tại Việt Nam hiện nay phức tạp gia tăng theo thời gian cả về quy mô, số lượng.
Ông Nhữ Trọng Bách – Phó Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính cho rằng, hoạt động rửa tiền tại Việt Nam hiện nay phức tạp gia tăng theo thời gian cả về quy mô, số lượng.

Ông Nhữ Trọng Bách cho rằng, hoạt động rửa tiền tại Việt Nam hiện nay phức tạp gia tăng theo thời gian cả về quy mô, số lượng, đặc biệt hình thức rửa tiền mới đã xuất hiện như: Tài sản ảo, tiền ảo, sàn giao dịch ảo… Hoạt động rửa tiền tại Việt Nam đã có tác động tiêu cực đến vĩ mô nền kinh tế, giảm an ninh tiền tệ, an ninh tài chính và an ninh xã hội.

“Hội thảo này đã đóng góp phần nào đánh giá thực trạng cũng như kiến nghị giải pháp phù hợp với bối cảnh hiện nay của Việt Nam hiện nay trong phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với các sản phẩm tài chính toàn diện”, ông Nhữ Trọng Bách cho biết.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu tiếp tục thảo luận về những quy định về rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản hướng đến những đối tượng mục tiêu của tài chính toàn diện; nhận diện, đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với các sản phẩm tài chính toàn diện, đặc biệt những rủi ro mới trong bối cảnh thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam, chuyển đổi số lĩnh vực tài chính, cách mạng công nghiệp 4.0…. và các tác động của rủi ro này đối với kinh tế, xã hội, hệ thống tài chính… của Việt Nam.

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Chia sẻ về thực trạng thực thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam, PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh – Chuyên gia kinh tế cho biết, sau 10 năm thực thi Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ.

Tuy nhiên, một số quy định trong Luật đến nay không còn phù hợp, đã có nhiều thay đổi và 11 lần sửa đổi các khuyến nghị. Hơn nữa, do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 xuất hiện nhiều sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mới như tiền ảo, tài sản ảo, các hình thức thanh toán, cho vay trực tuyến… càng làm cho nguy cơ xuất hiện các hành vi tội phạm nói chung và hành vi tội phạm rửa tiền rửa tiền có cơ hội gia tăng đột biến.

Vì vậy, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh kiến nghị, các quy định trong Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 cần được thực thi hiệu quả. Đồng thời, chuyên gia đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các cơ chế, quy định về biện pháp phòng ngừa áp dụng với các đơn vị để hoạt động phòng, chống rửa tiền đạt kết quả cao.

Về phía đại diện cơ quan quản lý, ông Nguyễn Huy Công đến từ Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, cơ quan Hải quan đã nghiêm túc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn thi hành.

“Để thực hiện hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành đòi hỏi sự đồng lòng, nỗ lực của mỗi người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, trong đó nâng cao nhận thức về tài chính toàn diện sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai trên thực tế”, ông Công chia sẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win