Longform | Cổng thông tin FTAP: Công cụ tra cứu các cam kết FTA thông minh, tiên tiến Cổng thông tin FTAP đang cập nhật, cung cấp nhiều chính sách về hiệp định thương mại tự do

Hiệp định thương mại tự do (FTA) là một hiệp ước giữa hai hay nhiều quốc gia trong đó các quốc gia thỏa thuận về các nghĩa vụ nhất định tác động đến thương mại hàng hóa và dịch vụ cũng như các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ, và các lĩnh vực khác. Theo chính sách thương mại tự do, hàng hóa và dịch vụ có thể được mua và bán qua biên giới quốc tế với mức thuế rất thấp hoặc bằng 0, hạn ngạch, trợ cấp hoặc các biện pháp cấm của chính phủ là rào cản của thương mại.

Cổng thông tin điện tử FTAP hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu về các Hiệp định thương mại tự do
Các FTA được cập nhật trên Cổng FTAP. Ảnh: HQ

Nếu doanh nghiệp đang muốn xuất khẩu sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, Việt Nam có thể đã đàm phán đối xử thuận lợi thông qua một FTA để tạo điều kiện thủ tục dễ dàng hơn và với mức thuế thấp hơn cho bạn. Việc tiếp cận các lợi ích của FTA đối với sản phẩm có thể đòi hỏi phải ghi chép nhiều hơn nhưng cũng có thể mang lại cho sản phẩm lợi thế cạnh tranh so với các sản phẩm từ các quốc gia khác.

Ngoài ra, các FTA thường giải quyết rất nhiều hoạt động của chính phủ có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, như: Cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan nếu đủ điều kiện. Bảo hộ sở hữu trí tuệ: Bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại quốc gia đối tác FTA. Tiêu chuẩn sản phẩm: Khả năng cho các nhà xuất khẩu tham gia vào việc phát triển các tiêu chuẩn sản phẩm ở nước đối tác FTA.

Cổng thông tin điện tử FTAP hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu về các Hiệp định thương mại tự do

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ký 17 FTA, trong đó 15 FTA đã có hiệu lực và đang đàm phán 3 FTA khác. Để giúp doanh nghiệp và các ngành hàng, người dân tìm hiểu các FTA, Cổng thông tin điện tử FTA (FTAP) tại địa chỉ đang cung cấp chi tiết các nội dung về FTA.

Thông tin FTA trên FTAP bao gồm quá trình đàm phán, thực thi; thực trạng tận dụng; các vấn đề tồn tại và các giải pháp kiến nghị. Đồng thời, mỗi hiệp định được cung cấp thông tin về chính sách, dữ liệu về thị trường; cũng như các khoá đào tạo trực tuyến tận dụng mỗi FTA.

FTAP là Cổng thông tin điện tử cấp Chính phủ về tất cả các FTA mà Việt Nam đang tham gia. Trên cơ sở sự hỗ trợ của Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới, Cổng thông tin điện tử về các FTA của Việt Nam được xây dựng dựa trên mô hình của Cổng thông tin điện tử FTA của Chính phủ Australia.

Cổng thông tin điện tử FTAP hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu về các Hiệp định thương mại tự do
Các FTA Việt Nam tham gia. Ảnh: HQ

FTAP thực hiện nhiệm vụ: Cung cấp công cụ tra cứu trực tuyến (online) đối với cam kết của tất cả các FTA mà Việt Nam tham gia, bao gồm các cam kết về thuế, quy tắc xuất xứ, dịch vụ và đầu tư đồng thời cập nhật nội dung các FTA và thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia.

Cung cấp thông tin hỗ trợ cho quá trình giao thương của doanh nghiệp như tình hình thị trường trong và ngoài nước, các quy định về xuất nhập khẩu của Việt Nam và các nước đối tác, phòng vệ thương mại, lao động, môi trường, phát triển bền vững, sở hữu trí tuệ.

Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến các FTA và các thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia; Cập nhật tình hình thực thi các FTA và các thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia.

Cổng thông tin điện tử FTAP hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu về các Hiệp định thương mại tự do
Các chính sách, dữ liệu về thị trường của mỗi FTA được FTAP cung cấp cụ thể. Ảnh: HQ

Hiện, FTAP đang hướng tới kết nối với các Cổng thông tin của các Bộ, ngành, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cơ quan quản lý địa phương và trang thông tin điện tử của các Hiệp hội… để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin và sự hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời tăng cường sự chia sẻ và khai thác dữ liệu dùng chung.

Đồng thời cung cấp và chia sẻ các tài liệu ấn phẩm số, các khóa đào tạo trực tuyến về các nội dung liên quan đến FTA. Các nội dung khác có liên quan đến FTA và các thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia.

Theo Quy chế hoạt động của Cổng FTAP, Vụ Chính sách thương mại Đa biên, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các thành viên Tổ công tác FTAP và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức liên quan thực hiện đúng nội dung Quy chế này.

Song song với quá trình vận hành, khai thác, Cổng FTAP tiếp tục được hoàn thiện, nâng cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex