(Xây dựng) – Vào ngày 21/11 tới, Thành ủy – HĐND – UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội
Hội thảo được tổ chức nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác lập Quy hoạch Thủ đô.

Hội thảo được tổ chức nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lập Quy hoạch Thủ đô; của việc cụ thể hóa các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và của thành phố về lập Quy hoạch Thủ đô; sự tham gia lập Quy hoạch Thủ đô của cả hệ thống chính trị thành phố.

Đồng thời, hội thảo nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với các định hướng quan trọng theo Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5-5-2022, của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hội thảo cũng góp phần tuyên truyền, tạo sự thống nhất, giúp các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn Thủ đô hiểu, nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của lập Quy hoạch Thủ đô trong phát triển kinh tế – xã hội thành phố; huy động sự tham gia góp ý của các tổ chức chính trị – xã hội, hội nghề nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu về Quy hoạch Thủ đô.

Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội
Sơ đồ minh họa phương án phát triển đô thị Hà Nội tích hợp vào Quy hoạch Thủ đô.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận 2 nhóm vấn đề lớn, gồm: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thực tiễn xây dựng và thực hiện quy hoạch các ngành, quận, huyện thành phố Hà Nội để sử dụng hiệu quả các nguồn lực thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự kiến có khoảng 250 đại biểu tham dự hội thảo, trong đó có đại diện các cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã; các chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp…

Trong quá trình chuẩn bị cho hội thảo, Ban Tổ chức nhận được hơn 60 bài tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học, các bộ, ban, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành Hà Nội.

Các bài viết chất lượng, tâm huyết, đóng góp có giá trị cho sự phát triển của Thủ đô Hà Nội. Ban Tổ chức lựa chọn một số tham luận trình bày trực tiếp tại hội thảo. Đây là các tham luận tiêu biểu, tập trung vào các nội dung trọng yếu, như: Lý luận và thực tiễn trong xây dựng Quy hoạch Thủ đô; một số nội dung chủ yếu về Quy hoạch Thủ đô; thể chế để phát triển Thủ đô theo hướng thông minh và bản sắc, tầm nhìn đến năm 2050; cơ chế, chính sách “vượt trội”, đặc thù bảo đảm lợi thế so sánh và ưu thế cạnh tranh cho phát triển Thủ đô; cách tiếp cận đa chiều đối với lập Quy hoạch Thủ đô; quản lý quy hoạch để phát triển không gian Thủ đô; phát huy vai trò của các nguồn vốn tài chính, đất đai trong xây dựng và phát triển Thủ đô…

Bên cạnh đó còn có các ý kiến trao đổi, góp ý, đề xuất ý tưởng của các nhà khoa học được mời tham dự hội thảo. Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, Ban Tổ chức sẽ hoàn thiện nội dung, là tài liệu quan trọng đối với lập Quy hoạch Thủ đô cũng như xây dựng và phát triển Thủ đô trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win