Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Tiến sĩ Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, hơn 50 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện cơ quan quản lý của Trung ương và địa phương đều khẳng định: Quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân. Nhờ đó, Đảng và nhân dân ta đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Thông qua các tham luận và những bài học thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn như: Phát huy sức sáng tạo của dân trong phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng bản sắc văn hóa, con người Xứ Lạng; xây dựng thế trận lòng dân;… Đặc biệt là bài học về phát huy dân chủ đã thực sự mang lại lòng tin của nhân dân, từ đó huy động được sức mạnh tổng hợp cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội,…

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về phân công cấp ủy viên, lãnh đạo quản lý các cấp, phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình với phương châm “tỉnh nắm đến xã, huyện nắm đến thôn, xã nắm đến hộ gia đình; cấp ủy cấp tỉnh nắm đến tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy cấp huyện nắm đến chi bộ, đảng viên ở cơ sở nắm đến hộ gia đình” nhằm thực hiện việc bám sát cơ sở, gần dân, trọng dân và kịp thời nắm bắt, xử lý vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; phát huy vai trò tích cực của những người có uy tín như già làng, trưởng bản, cán bộ lão thành cách mạng, cựu chiến binh, người có công… góp phần đảm bảo an ninh biên giới, giữ gìn an ninh trật tự tại các thôn, làng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, Lạng Sơn là một trong những tỉnh có nhiều mô hình tiêu biểu, có những bài học kinh nghiệm thật sự quý báu, là minh chứng sinh động về sự quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về phát huy sức mạnh nhân dân và đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; kế thừa và không ngừng phát huy truyền thống và phẩm chất cao đẹp của dân tộc Việt Nam về đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, cần cù, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hòa hiếu yêu chuộng hoà bình nhưng kiên trung, bất khuất.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: “Đặc biệt, sự phát huy đó được thể hiện nổi bật qua nhiều cách làm hay, nhiều mô hình thực tiễn sáng tạo để phát huy lợi thế của một tỉnh biên giới, có cửa khẩu quốc tế, nằm trên tuyến giao thương huyết mạch kết nối hai nước Việt Nam – Trung Quốc; trong huy động nguồn lực của nhân dân để xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng, đẩy mạnh công nghiệp hoá và đô thị hoá; trong phát triển văn hoá, con người; trong bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới; góp phần cùng cả nước đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex