Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự công bố Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030 Bình Định: Quy hoạch 17 tuyến đường thủy nội địa

Sáng 23/12, phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã khẳng định tầm quan trọng của Quy hoạch tỉnh Bình Định cũng như chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp để tỉnh Bình Định triển khai có hiệu quả quy hoạch trong thời gian tới.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, quy hoạch có vai trò vô cùng quan trọng, quy hoạch xác định tư duy tầm nhìn, mô hình, kịch bản, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển. Quy hoạch cũng tạo ra cơ hội mới, năng lực sản xuất và giá trị mới cho từng quốc gia, từng vùng, từng địa phương trong thời kỳ quy hoạch.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bình Định sẽ là trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: BTC

Bản quy hoạch tỉnh Bình Định được công bố hôm nay được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh; cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03 tháng 11 năm 2022 về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thể hiện khát vọng của Đảng bộ và Nhân dân Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

“Tỉnh Bình Định sẽ đóng vai trò là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch và văn hóa của vùng; trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển; trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ, hiện đại”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng Quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới cho tỉnh Bình Định; được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới để Bình Định phát triển đột phá và tạo ra kỳ tích về phát triển kinh tế – xã hội với các trụ cột: (1) Phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp 4.0, trọng tâm là công nghiệp chế biến chế tạo giá trị cao; (2) Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác; (3) Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đựa trên công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch; (4) Phát triển mạnh mẽ dịch vụ cảng biển – logistics trở thành ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao; (5) Phát triển đô thị nhanh và bền vững, đô thị hóa trở thành động lực quan trọng thức đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Để đạt được những mục tiêu tham vọng này, nhất là trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường; để phát triển theo đúng tầm nhìn và định hướng trong Quy hoạch, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị tỉnh Bình Định tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bình Định sẽ là trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết tỉnh sẽ khẩn trương cụ thể hóa, triển khai quy hoạch có hiệu quả trong thời gian đến. Ảnh: BTC

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; đặc biệt là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị. Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Công bố, công khai rộng rãi Quy hoạch tỉnh, quảng bá xúc tiến để thu hút các nguồn lực xã hội; đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền giám sát việc thực thi Quy hoạch tỉnh.

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh một cách chi tiết, khoa học, phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tiễn của địa phương; triển khai các quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, tổ chức không gian lãnh thổ, để điều phối, quản lý thống nhất, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, hiệu quả và phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn.

Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước, tư nhân và các nguồn lực hợp pháp khác để tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. Trong đó ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, kết nối Bình Định với các địa phương trong khu vực, cả nước và quốc tế. Thu hút nguồn lực nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nhất là các ngành kinh tế biển. Ưu tiên đầu tư các dự án động lực, có tính lan tỏa, tạo không gian phát triển mới và những động lực, năng lực mới, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững.

Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực thế mạnh, trên nền tảng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là tạo đột phá cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, xây dựng Chính quyền điện tử, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng; lắng nghe, đối thoại, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài theo định hướng phát triển của tỉnh, nhất là nhân lực công nghệ thông tin, kỹ thuật công nghệ, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng các chế độ, chính sách đãi ngộ và thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao tới làm việc tại Bình Định. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ công chức viên chức có chất lượng, được đào tạo bài bản; đổi mới tác phong lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cuối cùng, tỉnh Bình Định cần khơi dậy, phát huy cao độ các giá trị truyền thống văn hóa lịch sử, cách mạng hào hùng của quê hương. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo; chuyển hoá khát vọng phát triển mãnh liệt, niềm tự hào, tình yêu quê hương cùng tinh thần đổi mới vào trong từng hành động, việc làm nhỏ nhất.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bình Định sẽ là trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển
Quy hoạch tỉnh Bình Định được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới để Bình Định phát triển đột phá và tạo ra kỳ tích về phát triển kinh tế – xã hội

“Với những tiềm năng, lợi thế của mình, với tư duy, cách làm mới, sáng tạo của tỉnh Bình Định thời gian qua; cùng với những cam kết đầu tư của các dự án lớn trọng điểm ngày hôm nay, tôi tin tưởng chắc chắn rằng tỉnh Bình Định sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, đột phá trong thời gian tới. Chính phủ cùng các Bộ, ngành trung ương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng với chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nói.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng tiếp thu những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, những ý kiến đóng góp của các chuyên gia và khẳng định tỉnh sẽ khẩn trương cụ thể hóa, triển khai quy hoạch có hiệu quả trong thời gian đến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win