Khoáng sản

Sóc Trăng: Tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản

Văn Hùng 19/12/2023 – 12:39

(TN&MT) – Tỉnh Sóc Trăng đã và đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, nhằm quản lý, khai thác, bảo vệ hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên khoáng sản hiện có, để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Siết chặt thẩm định, cấp phép

Thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng đã ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan đến lĩnh vực khoáng sản cũng như giải quyết những tồn tại, vướng mắc phát sinh; đồng thời, siết chặt công tác thẩm định, cấp phép khai thác khoáng sản; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản của tổ chức, cá nhân.

Tỉnh Sóc Trăng còn tập trung lập quy hoạch, điều tra, thăm dò tài nguyên khoáng sản trên các tuyến sông, khu vực ven biển…; xây dựng phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản; quy định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; thực hiện quy chế phối hợp với các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh để quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên các lưu vực sông, kênh rạch giáp ranh, kịp thời ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

11a.jpg
Hiện tại, Tỉnh Sóc Trăng đang triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp, nhằm năng cao hiệu quản quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản vùng ven biển thuộc địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo nguồn cát phục vụ cho các công trình, dự án trọng điểm, tỉnh Sóc Trăng cũng đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng lập các thủ tục theo quy định để tổ chức khai thác cát tại một số khu vực theo quy hoạch của tỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Mới đây, tỉnh Sóc Trăng đã ban hành quyết định khai thác 7 mỏ cát dọc tuyến sông Hậu để phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1.

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở TN&MT Sóc Trăng cho biết: Để công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, Sở TN&MT sẽ tiếp tục triển khai các quy định của Luật Khoáng sản; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm; tổ chức khảo sát, thẩm định cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ cho dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh Sóc Trăng sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu đến năm 2030, Sóc Trăng sẽ có 85% tổng diện tích đất liền được thiết lập bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1/50.000; tổ chức điều tra địa chất, đánh giá tiềm năng khoáng sản tại khu vực biển ven bờ có triển vọng khoáng sản vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Tỉnh Sóc Trăng cũng sẽ triển khai phương án bảo vệ, thăm dò khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đã được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đến năm 2045, tỉnh Sóc Trăng phấn đấu hoàn thành 100% công tác điều tra lập bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 trên phần đất liền; lập bản đồ địa chất, khoáng sản môi trường vùng biển ven bờ; hoàn thành công tác điều tra cơ bản đối với các tài nguyên khác.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát

Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên, thời gian tới, tỉnh Sóc Trăng sẽ tập trung quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường sinh thái trong hoạt động khoáng sản; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về địa chất, khoáng sản; tổ chức rà soát, tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương, quy định của Trung ương về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; quy định quản lý hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phù hợp với thực tiễn; đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

11b.jpg
Thời gian tới, tỉnh Sóc Trăng sẽ khai thác một số mỏ cát dọc tuyến sông Hậu để phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1.

Tỉnh Sóc Trăng cũng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch; ưu tiên cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án, công trình kết cấu hạ tầng, nhất là công trình giao thông trọng điểm; kiểm tra chặt chẽ việc thu nộp, quản lý và sử dụng các loại thuế liên quan đến hoạt động khoáng sản, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường để tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; đồng thời quản lý chặt việc kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ đối với cát sông.

Cùng với đó, tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức triển khai thực hiện tốt phương án bảo vệ khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trong Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh bổ sung các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định; tăng cường phối hợp với các tỉnh giáp ranh trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi phạm các quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản trên các tuyến sông.

UBND tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực địa chất, khoáng sản cũng như vai trò, tầm quan trọng của địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đối với phát triển kinh – tế xã hội của tỉnh đến người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân về địa chất khoáng sản; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88