Khánh Hòa: Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để cho vay ưu đãi hơn 564 tỷ đồng Đắk Lắk: Tín dụng chính sách phát huy hiệu quả tích cực
NHCSXH huyện Nguyên Bình tổ chức phiên giao dịch định kỳ với bà con nhân dân xã Tam Kim
NHCSXH huyện Nguyên Bình tổ chức phiên giao dịch định kỳ với bà con nhân dân xã Tam Kim

Bà con nhân dân các dân tộc trong xã có được cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ vào sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và sự cố gắng của bà con nhân dân cũng như các tổ chức chính trị – xã hội, trong đó không thể thiếu vai trò của NHCSXH trong việc chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến với bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Trải qua hai thập niên hoạt động, NHCSXH huyện Nguyên Bình đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác của xã Tam Kim đẩy mạnh tuyên truyền, giải ngân các chương trình tín dụng đến hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Đến nay, tổng nguồn vốn các chương trình tín dụng tại xã đạt trên 31 tỷ đồng, tăng hơn 9,3 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, nguồn vốn Trung ương là 29 tỷ đồng, tăng 8,5 tỷ đồng so với đầu năm; nguồn vốn địa phương đạt hơn 940 triệu đồng, tăng 650 triệu đồng so với đầu năm, huy động tiền gửi cá nhân tại Điểm giao dịch xã là 297 triệu đồng, tăng 96 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 96% kế hoạch được giao. Huy động tiền gửi thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn là hơn 1 tỷ đồng, tăng 75 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 100% kế hoạch giao. Doanh số cho vay đạt 15 tỷ đồng.

Ở Tam Kim có nhiều hộ dân tộc thiểu số vay và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi
Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Tam Kim vay và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi

Trong năm 2023 có 190 lượt khách hàng được vay vốn chính sách tại NHCSXH huyện. Doanh số thu nợ đạt 5,5 tỷ đồng; tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn thực tế đạt 100%, tỷ lệ thu lãi đạt 100%. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng của xã Tam Kim đạt 31 tỷ đồng, tăng 9,3 tỷ đồng so với đầu năm, với 610 hộ đang vay của 10 chương trình tín dụng là hộ nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay nhà ở theo Quyết định số 33/QĐ-TTg, hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, hộ dân tộc thiểu số theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win