Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết.
Ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế trong nước và mọi lĩnh vực sản xuất – kinh doanh. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn, tổng công ty đã nỗ lực, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, đem lại nhiều kết quả khả quan, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Đất nước.

“Các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong 1 số ngành, lĩnh vực, tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước, góp phần bảo đảm cho các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội”, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhấn mạnh.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, ông Hồ Sỹ Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, trong năm 2023, những thuận lợi và khó khăn đan xen từ kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển của các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu. Song, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2023, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn, tổng công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tối đa những cơ hội, hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ công tác năm 2023.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành để hỗ trợ, thúc đẩy các tập đoàn, tổng công ty duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, giữ vững vai trò của doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, dẫn dắt, tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Tích cực đổi mới phương thức, lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, điều hành. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các tập đoàn, tổng công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và sắp xếp lại, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Ông Hồ Sỹ Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trình bày báo cáo tại Hội nghị.
Ông Hồ Sỹ Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Đồng thời, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng chủ động trao đổi ý kiến, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xem xét, giải quyết công việc của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban để bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong thực tiễn.

Một số doanh nghiệp đã giảm lỗ, có lãi

Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ và có kết quả các nhiệm vụ được giao. Trong đó đã có 8/12 dự án, doanh nghiệp đã được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương, định hướng xử lý cụ thể; sau khi có phương án xử lý, một số dự án, doanh nghiệp đã có lãi, giảm lỗ lũy kế, giảm dư nợ…

Với các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu, các doanh nghiệp tiếp tục giữ vị trí, vai trò nòng cốt, phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho Nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của Đất nước và bảo đảm an ninh quốc phòng, đặc biệt là vấn đề có liên quan đến an ninh năng lượng.

Bên cạnh đó, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty duy trì ổn định; bảo đảm cân đối lớn và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ quan trọng cho nền kinh tế như điện, than, xăng dầu, hóa chất cơ bản…

Ông Võ Văn Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Ông Võ Văn Dũng – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp để phát triển bền vững các công ty nhà nước

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Văn Dũng – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tích cực mà Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn, tổng công ty đạt được trong năm 2023.

Ông Võ Văn Dũng nhấn mạnh, thành công này rất quan trọng, góp phần làm bức tranh kinh tế trong nước sáng lên trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới còn ảm đạm. Đồng thời, đây là sự nỗ lực lớn của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu với những cách làm đổi mới, cùng sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và sự phối hợp của các bộ, ngành.

Năm 2024, cùng với việc thực hiện tốt các kế hoạch về sản xuất – kinh doanh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đề nghị các tập đoàn, tổng công ty chú trọng phát triển về văn hóa doanh nghiệp, tăng cường các yếu tố về văn hóa trong điều hành, lãnh đạo doanh nghiệp. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng như các tập đoàn, tổng công ty cần xem đây là nhiệm vụ chi phối, nòng cốt trong các nhiệm vụ chính trị, kinh tế được giao. 

“Cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với đạo đức kinh doanh để làm cho mọi người cùng yêu doanh nghiệp, yêu tập đoàn, tổng công ty của mình; từ đó, sẽ xem doanh nghiệp nhà nước như doanh nghiệp của mình để chăm lo, chắt chiu, bảo vệ, giữ uy tín, cải tiến kỹ thuật”, ông Võ Văn Dũng chia sẻ.

Phát biểu tiếp thu ý kiến, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tiêu chí đạo đức kinh doanh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, năm 2024, trước dự báo tình hình sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn, tổng công ty cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất – kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là về sản xuất, thị trường, đầu tư… Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh đề nghị các doanh nghiệp giải quyết những nút thắt, để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2024-2025 và thực hiện kế hoạch 5 năm, từ đó phát huy vai trò dẫn dắt, mở đường cho các thành phần kinh tế khác cùng phát triển.

Cùng với đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiệu hiệu quả, hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Ủy ban để thực hiện tốt hơn chức năng cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp thực hiện thống nhất chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành để hỗ trợ các tập đoàn, tổng công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; giữ vững vai trò của doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, dẫn dắt, tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Nhà nước giao.

 

Năm 2023, tổng doanh thu Công ty mẹ của 19 tập đoàn, tổng công ty đạt 1.135.743,61 tỷ đồng, bằng 105,15% kế hoạch năm 2023 và bằng 96,57% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 53.256,32 tỷ đồng (không tính Tập đoàn Điện lực Việt Nam) bằng 166,09% kế hoạch năm 2023 và bằng 110,92% so với cùng kỳ năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88